Các loại giấy tờ các bạn cần cung cấp để ACCIO có thể hoàn thiện bộ hồ sơ du học

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI DU HỌC ĐÀI LOAN

-      Bằng cấp 3, học bạ dịch thuật  công chứng (Scan bảng gốc gửi qua email). 

-      Thông tin người viết thư giới thiệu: thầy cô, hoặc cấp trên làm việc trong cùng công ty để giới thiệu đi du học. thông tin cần cung cấp của người viết thư giới thiệu bao gồm họ và tên, chức danh, điện thoại, emai     

            +   Nếu thầy cô, thì cần phải cho biết thầy cô dạy môn gì.

            +    Nếu là người trong công ty cần cung cấp, chức danh ví dụ trưởng bộ phận sản xuất.

-       Thông tin cá nhân và gia đình, (file mẫu từ công ty)

            +   File thông tin gia đình: thông tin bố mẹ, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, quốc tịch, nghề nghiệp. gia đình có bao nhiêu thành viên.

            +   File thông tin bản thân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh, điện thoại, email, thông tin học vấn từ cấp 1 đến đại học, học ở đâu trường tên gì, học từ thời gian nào đến thời gian nào, điểm tổng kết.

-       Chứng chỉ tiếng anh photo 

-       Passport photo 

-       Ảnh 4*6 quốc tế:  4 tấm (nền chụp màu trắng)

-       Các giấy tờ bằng khen, giải thưởng dịch thuật (dịch thuật công chứng)