Những câu hỏi phổ biến

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DU HỌC ĐẠI HỌC BÊN ĐÀI LOAN LÀ GÌ?

Điều kiện để du học Đại học là tốt nghiệp 12, học lực 6.0 trở lên, có chứng chỉ TOCFL cấp 1 đối với chương trình học tiếng Trung hoặc TOEIC 550 trở lên đối với chương trình tiếng Anh.

NẾU MUỐN SANG ĐÀI LOAN HỌC HỆ NGÔN NGỮ, THÌ CÓ HỌC BỔNG KHÔNG?

Học bổng cho hệ ngôn ngữ chỉ có học bổng chính phủ, không có học bổng từ trường.

NẾU MUỐN XIN HỌC BỔNG ĐÀI LOAN, NHƯNG ĐIỂM TỔNG KẾT KHÔNG CAO VẬY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CAO CÓ THỂ CÓ KHẢ NĂNG KHÔNG?

Đây là thứ tự ưu tiên khi xét học bổng: Bảng điểm (học bạ) -> Chứng chỉ ngoại ngữ -> Kế hoạch học tập ->Thư giới thiệu ->Chứng chỉ thành tích đạt được ->Hoạt động xã hội. Trong trường hợp bảng điểm em thấp thì em phải có kết quả ngoại ngữ cao và hồ sơ viết thật tốt và trình bày đẹp. Như vậy em mới có kết quả học bổng tốt.

Liên hệ

ACCIO BRIDGE OF EDUCATION

Tầng 3, Tòa Nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Taiwan: +886 963 573 47
Việt Nam: +84933 371 385
info@accio.edu.vn
ntklien@accio.edu.vn