Đài Loan có lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) xếp thứ 4 trong tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam

ĐÀI LOAN ĐẦU TƯ FDI VÀO VIỆT NAM

 

Đài Loan có lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) xếp thứ 4 trong tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam

            Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính lũy kế các dự án có hiệu lực đến ngày 31/12/2015, có 2.478 dự án của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam (chiếm 12,3% tổng số dự án của cả nước) với số vốn là 31 tỷ USD (chiếm 11% tổng số vốn FDI trong cả nước). Đài Loan là đối tác xếp thứ 4 trong tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam, sau Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Bình quân số vốn đăng ký trên 1 dự án của Đài Loan vào Việt Nam khoảng 12,77 triệu USD, lớn hơn một chút so với con số trung bình của dự án FDI cả nước (11,375 triệu USD/dự án).

Bảng 1: Tình hình Đài Loan đầu tư FDI vào Việt Nam từ năm 1988-2006

►Đầu tư FDI của Đài Loan vào Việt Nam ngày càng tăng trưởng mạnh theo từng năm.

Bảng 2: Phân phối theo khu vực khi Đài Loan đầu tư FDI vào Việt Nam

►Các doanh nghiệp Đài Loan tập trung chủ yếu phân bổ vào các tỉnh và thành phố có nhiều khu  công nghiệp và chiết xuất.

Bảng 3: Xu hướng Đài Loan đầu tư FDI vào Việt Nam tang dần theo các năm

►Đài Loan chú trọng đầu tư vào Việt Nam trong những năm tới và xem Việt Nam là một trong những điểm đến để đầu tư và phát triển.

 

Nguồn: tổng hợp